card
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ОДОО АВААД ДАРАА ТӨЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ОДОО АВААД ДАРАА ТӨЛ

Эрүүл мэндийн үйлчилгээг төлбөрийн уян хатан нөхцөлөөр

Дэлгэрэнгүй
САЛБАР БОЛГОНД АСУУДАЛ БИЙ!

САЛБАР БОЛГОНД АСУУДАЛ БИЙ!

Эрүүл мэндийн боловсролыг багад нь,

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮНИЙ БУЛАНГИЙН ХУГАРАЛ

ЭРҮҮНИЙ БУЛАНГИЙН ХУГАРАЛ

Агт арааны хүндрэлээс шалтгаалан эрүүний булангын хугарлын тохиолдол үүсдэг

Дэлгэрэнгүй
АГТ АРААНЫ ХҮНДРЭЛ

АГТ АРААНЫ ХҮНДРЭЛ

Агт арааг эрт оношилгоо хийлгэх тусам хүндрэлээс урьдчилан сэргийлнэ.

Дэлгэрэнгүй
ХАТУУ ТАГНАЙТАЙ ШҮДЭЛБЭР

ХАТУУ ТАГНАЙТАЙ ШҮДЭЛБЭР

Хатуу хуванцар тагнайтай шүдэлбэр нь байнгын шүдийг орлох түр шүдэлбэр юм.

Дэлгэрэнгүй
УЯН ХУВАНЦАР ШҮДЭЛБЭР

УЯН ХУВАНЦАР ШҮДЭЛБЭР

Уян хуванцар тагнайтай шүдэлбэр нь байнгын шүдийг орлох түр шүдэлбэр юм.

Дэлгэрэнгүй