КҮНЗ ДУНД СУРГУУЛЬ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ

"МОЛАР ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ" нь 2022 оны төлөвлөгөөт ажил, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд "ТАВАНУХААН" МХШЭНХ-ны гишүүн эмнэлгүүд болох "ОДДЕНТ" шүдний эмнэлэг, "ЭНХИЙГ ЦАЦРУУЛАГЧ" шүдний эмнэлэг, "САЙХАНДЕНТ" шүдний эмнэлэгтэй хамтран "КҮНЗ" дунд сургууль дээрх амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 2022.02.25-ны өдөр зохион байгууллаа.