ISO 9001: 2015 ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

Үйлчлүүлэгчиддээ олон улсын стандартад нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд чиглэсэн олон ажил зохион байгуулж байгаагын нэг нь "ISO 9001: 2015 чанарын менежментийн тогтолцоо" бөгөөд дотоод бүтэц зохион байгуулалтын зөв тогтолцоог хэвшүүлэх, үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хийх, тасралтгүй хөгжих, үр дүнд суурилсан үйл ажиллагаа юм.