ШИНЭ ЗУУН БИЛЭГ СУРГУУЛЬ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ

"МОЛАР ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ" нь 2022 оны төлөвлөгөөт ажил, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд "ТАВАНУХААН" МХШЭНХ-ны гишүүн эмнэлгүүд болох "ОДДЕНТ" шүдний эмнэлэг, "ЭНХИЙГ ЦАЦРУУЛАГЧ" шүдний эмнэлэг, "D'ODNO VIP DENTAL CLINIC" шүдний эмнэлэгтэй хамтран "ШИНЭ ЗУУН БИЛЭГ" сургууль дээр амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 2022.03.17-ны өдөр зохион байгууллаа.