ЭРҮҮНИЙ БУЛАНГИЙН ХУГАРАЛ

Эрүүний булангийн хугарал

  • Эрүүний булангийн нийт хугарлын 80% нь агт араа шүдийг дайрсан байдаг. Агт араа саатснаар эрүүний булангийн эзэлхүүнийг багасгаж, улмаар гадны нөлөөгөөр хугарахад амархан болдог. Энэ тохиолдолд мэс заслын аргаар хугарсан ясыг хадаж, агт арааг авдаг.
  • Агт араа нь заавал 25 настайд ургадаггүй, 18-с дээш насанд ургаж эхэлнэ. Агт арааг оношлохын тулд дэлгэмэл рентген зураг авах шаарлагатай. Агт араагаа эртхэн оношлуулж, дээрх хүндрэлүүдээс сэргийлж, эрүүл мэнд, цаг хугацаагаа хэмнээрэй.