ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО МАГАДЛАН

#Молар шүдний эмнэлэг нь ISO 9001:2015 чанарын менежментийн тогтолцоог 2020.01.03-ны өдөр нэвтрүүлж эхлэн 2021.09.13-ны өдөр хэрэгжүүлэгч байгууллагын гэрчилгээгээ авсан билээ. 2022.11.22-ний өдөр өнгөрсөн жилийн хугацаанд үйл ажиллагаанд стандарт бүрэн нэвтэрсэн болохыг магадлах аудитаар баталгаажууллаа.

Эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээг бүхий л талаар хичээн ажиллаж байгаа хамт олон болон үнэнч үйлчлүүлэгч нартаа талархал илэрхийлье.