ДОЕЧЕВЕЛЛА ХХК УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ

"МОЛАР ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ" нь 2022 оны төлөвлөгөөт ажил, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд "ТАВАНУХААН" МХШЭНХ-ны гишүүн эмнэлгүүд болох "ОДДЕНТ" шүдний эмнэлэг, "ЭНХИЙГ ЦАЦРУУЛАГЧ" шүдний эмнэлэгтэй хамтран "ДОЕЧЕВЕЛЛА"ХХК-ын ажилчдын дунд амны хөндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 2022.03.03-ны өдөр зохион байгууллаа.