card

ӨРГӨСӨН ТАНГАРАГТАА ҮНЭНЧ, НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭРГҮҮН ЗЭРЭГТ ТАВЬЖ, ИРГЭДЭД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ АЖИЛДАА БҮТЭЭМЖТЭЙ, ХҮНИЙ НӨӨЦ БАЙХЫН ТӨЛӨӨ ХҮСЭЛ СОНИРХОЛООРОО НЭГДСЭН ХАМТ ОЛОН