CORONAVIRUS /COVID-19 VIRUS/

CORONAVIRUS /COVID-19 VIRUS/ нь Дэлхий нийтийг хамарсан хурдан тархацтай аюулт өвчин гэдгийг ухамсарлан ойлгож, үр хүүхэд, өөрсдийн эрүүл ахуйг чанд сахих, мөн урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл үүсгэхгүй байх зөвлөмжит бүхий л алхамуудыг хийхийг уриалж байна.