MOLAR DENTAL CLINIC

"National dentist's day"-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой "НЭГ ӨДРИЙН АЖИЛ"-ийн төлөвлөгөөнд 2020.03.06-ны өдөр 10:00-13:00 цаг хүртэл дараах хөнгөлөлттэй үйлчилгээг үзүүлнэ.

Үүнд:

# Цоорлын эмчилгээ /шүдний ломбо/

# Шүдний тулгуур эдийн эмчиллгээ /шүдний чулуу түүх, өнгөлгөө, эрдэсжүүлэлт/

# Шүд авалт

Та уг хөнгөлөлтөнд хамрагдахаар бол 75058181 утас руу холбогдох цаг авч үйлчлүүлнэ үү.