card

СУРГАЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Нээлтийн үйл ажиллагаа 2019.02.16

 Нийгмийн хариуцлагыг хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага, түншлэлийн гэрээ 2022.04.01

Vatech night арга хэмжээ 2019 он

Pro One оффис
4 төрөлт
тэмцээн 2019 он

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
ажилласан сургалтуудаас
Хүний эрхийн үндэсний коммис 2019.09.08

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
ажилласан сургалтуудаас
Оюутолгой ХХК 2019.08.20

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
ажилласан сургалтуудаас Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар 2019.12.02

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажилласан сургалтуудаас—MCSestates llc 2019.10.09

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажилласан сургалтуудаас—MNBC TV 2019.10.11

Шүдний эмнэлгүүдийн хооронд болсон 3 төрөлт тэмцээн 2020 он

"Best of Mongolia" арга хэмжээ 2020 он

 

 

 ОХУ-ын Иркутск-Байкаль нуурын аялал 2020.02.10

 

 

 

 

 

"World wine"-тай хамтран зохион байгуулсан wine-ийн тухай болон зөв, соёлтой хэрэглээний сургалт 2020.01.14