card

СУРГАЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ

Нээлтийн үйл ажиллагаа

 Нийгмийн хариуцлагыг хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага, түншлэлийн гэрээ

Vatech night арга хэмжээ

Pro One оффис
4 төрөлт
тэмцээн

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
ажилласан сургалтуудаас
Хүний эрхийн үндэсний коммис

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
ажилласан сургалтуудаас
Оюутолгой ХХК

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
ажилласан сургалтуудаас
Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажилласан сургалтуудаас—MCSestates llc

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажилласан сургалтуудаас—MNBC TV

Шүдний эмнэлгүүдийн хооронд болсон 3 төрөлт тэмцээн

"Best of Mongolia" арга хэмжээ

 

 

 ОХУ-ын Иркутск-Байкаль нуурын аялал

 

 

 

 

 

"World wine"-тай хамтран зохион байгуулсан wine-ийн тухай болон зөв, соёлтой хэрэглээний сургалт