card

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Үзлэгийн тоног төхөөрөмж:

1. 2018.12 сард үйлдвэрлэгдсэн

2. Эрүүл мэндийн үзлэг авахад тав тухтай зөөлөн гадаргуутай

3. Роль камер, шүдний чулуу авагч багаж бүхий сүүлийн үеийн багаж хэрэгслээр тоноглогдсон


Ариутгалын тоног төхөөрөмж:

1. 2016-2018 онд үйлдвэрлэгдсэн хамгийн сүүлийн үеийн үзүүлэлт бүхий ариутгалын ком багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон ариутгалын лаборатори.